Linoljefärgsskolan

Välkommen att ta del av Engwall o Claessons linoljeskola. Sammanlagt kommer det att bli 11 delar. Nedan presenterar vi de första tre delarna.

Lektion 1 av 11 – Om linolja

Odling

Linodling förekommer i många delar av världen. De största odlingsarealerna finns i Kanada, Kina och Indien. Man skiljer på oljelin – som i Sverige huvudsakligen odlas i Skåne och Östergötland – och spånadslin för textilindustrin som i Sverige främst odlas i Hälsingland.

Linoljeutvinning

Oljan utvinns genom att fröet pressas i en skruvpress. Oljan kan vara kallpressad eller varmpressad. Den kallpressade oljan pressas direkt i skruvpressen och de mesta föroreningarna stannar därmed i presskakan. Det varmpressade oljan framställs genom att fröet krossas och upphettas med ånga innan den pressas. Det innebär att mer föroreningar följer med i oljan. Vid kallpressning får man ut ca 25 % av frövikten i olja mot ca 30 % vid varmpressning.

Rå linolja

Den råa linoljan har mycket låg viskositet (är mycket tunn och lättflytande) och tränger därför väldigt bra in i trä och andra underlag vilket effektivt hindrar framtida fuktinträngning och röta. Linolja torkar genom oxidation, dvs en kemisk reaktion med syre, och den tunna, lättflytande råa linoljan har därför relativt lång torktid.

Kokt linolja

Kokt linolja kokas egentligen inte i bokstavlig mening utan upphettas i slutna kärl samtidigt som man tillför syre (och ibland även torkmedel) för att den skall oxidera snabbare. Den kokta linolja har högre viskositet (är tjockare) än den råa och är därmed ett bra bindemedel för färg.

Linstandolja

Linstandolja framställdes förr i tiden genom att linoljan fick stå framme i solen under lång tid. Oljan oxiderade då under lång tid och blev tjock och ljus. Idag upphettas linoljan, utan tillförsel av syre, till 280 – 300 grader vilket gör att oljan polymeriseras utan oxidation. Fördelen med att använda den polymeriserade linstandoljan i färg är att den ger färgen ett tåligare ytskikt än den kokta linoljan.

Lektion 2 av 11 – Vad är linoljefärg?

Historik

Linoljefärg är en färgtyp vi har mycket lång erfarenhet av. Historiskt sett var det ett exklusivt material som redan på 1500-talet användes vid utsmyckning av kyrkor, palats och andra påkostade byggnader. Efter att ha varit nästan helt borta från marknaden under 60- och 70-talet är den nu tillbaka som ett självklart färgval för ett långsiktigt, miljövänligt och vackert bevarande av de hus som vi vill
se som en del av vårt framtida kulturarv.

Bindemedel

Färg består i huvudsak av bindemedel och färgpigment. Bindemedlet i linoljefärg är naturlig linolja. Det kan vara rå linolja, kokt linolja eller linstandolja – vilket alla påverkar färgens olika egenskaper. Linoljefärg skall alltså inte förväxlas alkydoljefärg som oftast är en syntetiskt framställd produkt.

Pigment

Linoljefärg kan tillverkas antingen med jordpigment eller oxidpigment. Jordpigmenten är tagna direkt ur jordlagret och innehåller oftast även andra mineral än just det sökta pigmentet. Sådan färg kan därför variera i kulör från batch till batch. Vanliga jordpigment är Umbra, Terra och Ockra. Ett av de mer exklusiva är den vackert blåa kobolt. Rena oxidpigment ger alltid samma kulör vid tillredning av färg.

Tillverkning

Historiskt sett tillreddes all färg för hand av målarmästaren själv. Det innebar att färgens innehåll kunde variera även om grundreceptet egentligen var detsamma. Idag tillverkas den absolut största andelen linoljefärg i fabrik under kontrollerade former. Färg med rena oxidpigment blandas i en s.k. dissolver (som en stor visp) – medan jordpigmenten valsas i s.k. trevalsverk.

Sammansättning

Då linolja torkar långsamt – och snabbt angrips av mögel och påväxt när den används utomhus – tillför vi numera zink, fungicider (antimögelmedel) och sickativ (torkmedel). Då får man en tålig färg för utomhusbruk som står emot vårt ombytliga klimat bra – och som är lätt och billig att underhålla.

Lektion 3 av 11 – Linoljefärgens unika egenskaper

Rötskydd

En linoljefärg skyddar normalt mycket bra mot fukt och röta. Den råa linoljans låga viskositet ger den extra hög inträngningsförmåga i trä. Linoljan hindrar fuktinsugning och håller därmed träets fukthalt på en så låg nivå att rötsvampar får mycket svårt att växa.

En levande färg

Till skillnad från moderna akrylatfärger så är linoljefärgen ett levande material. Den rör sig med underlaget och följer temperaturväxlingar vilket förhindrar sprickbildning. Den är också helt diffusionsöppen varför fukt kan vandra ut och in genom färgskikten utan att stängas in och orsaka blåsbildning – vilket kan vara ett problem med helt täta färgsystem.

En del av det naturliga kretsloppet

Linolja är en naturprodukt och därmed en del av det naturliga kretsloppet. Det innebär att linoljefärg utomhus får mögelpåväxt om den inte skyddas. Därför tillsätter man numera zink för att hämma påväxten – och i vår färg har vi dessutom tillsatt ytterligare mögelhämmande medel (fungicider). Det ger färgen god motståndskraft mot påväxt och lång hållbarhet även i vårt hårda klimat.

Vacker och enkel att underhålla

Ingen färg smälter så bra in i naturen som linoljefärg. Den har ett djup och en sammetslen yta som är mycket svår att efterlikna på artificiell väg. Den åldras med värdighet och är lätt att underhålla. Rätt anstruken linoljefärg flagar nämligen inte – den kritar. Det gör att den är mycket enkel att underhålla. När det yttre s.k. ”offerskiktet” kritat bort så finns fortfarande ett skyddande färgskikt kvar – som du enkelt kompletterar genom att måla på ett nytt, oförtunnat färgskikt. Borsta och tvätta först bort all kritad och löst sittande färg (använder du målartvätt så skölj noga innan du målar). Har det gått lång tid sedan du målade förra gången så kan även det underliggande färgskiktet ha börjat krita. Då bör du måla två nya skikt.

Lektion 4 av 11 – Att måla med linoljefärg

Torrt och fast underlag

Förarbetet är viktigt vid all målning. Ingen ny färg sitter bättre än den gamla den målas på. Den gamla kritade linoljefärgen måste därför borstas och tvättas av noga. Om det finns färg som släppt från underlaget skall den skrapas bort. Fet och smutsig färg tvättas med målartvätt med ett ph-värde runt 10. Skölj alltid noga. Har man fått kraftig mögelpåväxt kan man behöva använda medel avsedda för att ta bort just mikrobiell påväxt. Använd aldrig tvättmedel som innehåller lut på linoljefärg.

Penslar

När du målar med linoljefärg bör du unna dig bra penslar. Använd inte roller då du då inte kommer att kunna stryka ut färgen så tunt som krävs. Välj runda eller ovala penslar av hög kvalitet, helst naturborst. Dessa håller och fördelar färgen betydligt bättre än billiga syntetpenslar. Använd en s.k. Anstrykare på större ytor och en Sparpensel vid mindre ytor som t.ex. fönsterbågar. Du kan förvara penslarna i vatten över natt men tvätta dem i såpa och varmt vatten när du målat klart så kommer de att hålla länge.

Kitt, spackel och shellack

Målar du utomhus är det viktigt att du aldrig använder syntetmaterial under linoljefärgen. De materialen rör sig väldigt olika varför färgen kommer att spricka eller flagna. Utomhus målas sprickor helst igen, men är de under 2 mm kan de fyllas igen med linoljekitt. Större skador lagas med trä. Grundmåla innan du kittar, annars sugs kittets linolja in i träet och kittet torkar ut. Inomhus kan du använda linoljespackel. Här bör du också shellackera kvistar för att undvika genomslag. Använd aldrig shellack utomhus.

Målning

Utvändigt skall linoljefärg målas i tre mycket tunna skikt. Det första skiktet späds med 40 % lågaromatisk alifatnafta. Det gör att färgen penetrerar bättre och tar med sig både torkmedel, påväxtskydd och pigment in i underlaget. Dessutom blir den lättare att gnugga in i underlaget vilket alltid är viktigt med linoljefärg. ­Andra strykningen görs efter 24-36 timmar och späds med 20 % alifatnafta. Det sista skiktet målas ospätt – så tunt som möjligt. Det är viktigt att alla färgskikt får torka ordentligt mellan strykningarna – annars finns risk för blåsbildning eller skrynkling.

Lektion 6 av 11 – Så här underhåller du Linoljefärg utomhus

Kritning – en bra hjälp i arbetet

Linoljefärg åldras naturligt genom kritning – vilket innebär att den med tiden bryts ner och pulveriseras på väggen. Det gör att den ändrar karaktär under sin livscykel från sidenblank till matt – och att man kan uppleva kulören som något nedtonad. Den patina som ett vackert åldrat linoljemålat hus visar upp är inget man behöver beklaga – det är ofta väldigt vackert det också.

Men kritningen innebär också att du besparas en hel del skrapningsarbete när du bestämt dig för att måla om. Generellt kan man säga att ju tidigare underhållet görs desto mindre arbete krävs. Och desto billigare blir det även på sikt. Syd- och västfasaderna utsätts för mer sol än norr- och östsidor och bör därmed ges extra tillsyn. Om ditt hus är målat med en bra färg på rätt sätt – dvs. bra underarbete och korrekt utförd målning – så ligger de rekommenderade målningsintervallerna utomhus på 8 – 12 år, lite beroende på var och hur huset ligger.

Förbered målningen ordentligt

Vid all målning skall underlaget rengöras till ”fast och rent underlag”. Borsta först bort all kritad färg – och skrapa bort det som ev. ser ut att sitta löst. Spikar och beslag skrapas och borstas noga med stålborste. Har man fått påväxt på sin fasad så måste man först tvätta bort den ordentligt. Använd då tvättmedel avsett för just detta – vanlig målartvätt räcker oftast inte utan tar bara bort ytligt fett och smuts. Undvik dock starkt alkaliska tvättmedel. Efteråt är det viktigt att skölja noga med vatten – använd dock aldrig högtryckstvätt. Då tränger fukten in i träet och måste sen torka ut helt innan
man kan börja måla, vilket kan ta längre tid än man tror.

När du planerar för målning bestämmer du först hur många lager linoljefärg du vill måla. Där det finns trärena ytor målar man alltid tre lager, är färgen gammal och kritningen har pågått en längre tid bör man måla minst två lager. Målar du när kritningen har påbörjats – men färgskikten i övrigt är i bra skick – så räcker det med en strykning. Det kan naturligtvis skilja från fasad till fasad beroende på hur väder och vind slitit på färgen. Grundmålning görs med 40% spädd linoljefärg, mellanstrykning med 20% spädd linoljefärg och slutstrykningen med helt ospädd färg. Måla alla skikten så tunt som möjligt
med en rund eller oval pensel av god kvalitet.

Tänk på vädret när du målar

Måla inte i starkt solsken eller när det regnar. Då är risken stor att man får en flammig yta. Dygnsteperaturen bör inte understiga 10 grader när man målar. Om temperaturen kryper ner under 10 grader på natten så låt färgen torka lite extra. Ge alltid linoljefärg lite mer torktid än för lite.