Vattenburen proffsfärg

Färgsystemet

LasolLasol-färgerna är uppbyggda på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror), vilket ger en god penetration och ett effektivt skydd mot fuktupptagning. Lasol innehåller fungicider som effektivt skyddar mot tillväxt av svartmögel och alger.

Produktserie

Engwall o. Claessons sortiment på utvändiga fasadfärger går under produktnamnet LASOL och består av följande produkter:

Referensdokumet
word-doc
Fasadmatt 9000 -teknisk beskrivning och målningsanvisningar
word-doc
Lasol Utomhusgrund -teknisk beskrivning och målningsanvisningar
word-doc
Lasol Grundolja V -teknisk beskrivning och målningsanvisningar

Allmänna råd

fasadmatt

Löpande underhåll av målade träpanel gör att framtida underhåll blir enklare och ger ett bättre skydd av träet. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna vartannat år och vid behov tvätta ytor som som är nedsmutsade eller har fått eventuell påväxt.

Vilken färgtyp är det målat med tidigare?

För att kontrollera vilken ursprunglig färgtyp kan man ta en trasa med T-sprit och gnugga på ytan. Löser sig färgen och blir gummiliknande är det målat med en akrylatfärg. Tar man en trasa med kaustiksodalösning och det löser färgen är det målat med en alkyd- eller oljefärg.

Rengöring

Tvätta de ytor som skall målas med lämpligt rengöringsmedel. Detta är speciellt viktigt om panelen är missfärgad av mögel eller alger. Börja nerifrån och arbeta uppåt. Skölj därefter noga med rent vatten. OBS Använd inte högtryckstvätt. För högt vattentryck kan ge fuktskador bakom fasadpanelen och i isolering.

Förberedelser

Träet skall vara torrt före målning och fuktkvoten skall vara max.16%. Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor. Borsta bort lös smuts. Mätta skarvar, ändträ, spikskallar och friskt trä med Lasol Grundolja V.

Skador på färgskiktet

Vid mekaniska skador eller avflagnad färg skall den trärena panelen rengöras väl. Har gråträ bildats skall detta slipas bort till friskt trä. Grundmåla de trärena ytorna med Lasol Grundolja V och måla direkt därefter skadade ytor 1 gång med Lasol Utomhusgrund.

Målning

Normal underhållsmålning görs 2 gånger med Lasol Fasadmatt.

Har du fler frågor om hur du målar eller underhåller med Engwall o. Claessons färger kontakta oss gärna.

Nymålat

Nymålat

Ladda ner en bild med "Nymålat", som du kan skriva ut.

Ladda ner >>