Grundmåla inomhus

Tidigare obehandlade eller renskrapade ytor skall alltid grundmålas med minst två strykningar grundfärg. Även tidigare målade ytor grundmålas med minst en strykning. Ytorna måste vara fria från damm och lösa partiklar. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Skölj noggrant med vatten. Andra, hårdare ytor måste slipas för att få vidhäftning samt provmålas.

Kvistar på nya snickerier målas först med ett lager shellack. Detta hindrar extraktivämnen från träet att tränga ut på ytan och orsaka problem med vidhäftning och kulör. Om underlaget behöver spacklas så använd linoljespackel innan vidare målning med linoljefärg. Var noga med att röra om väl från botten. 

Det viktiga är att ytan är slät och icke-sugande inför slutstrykning. Då all oljefärg lätt sugs in i ett poröst underlag rekommenderar vi därför att man grundmålar med två strykningar på omålat eller spacklat underlag - annars kan det uppstå mattfläckar. Låt alltid grundfärgen genomhärda ordentligt innan övermålning.

Ur arbetsmiljösynpunkt rekommenderas att man grundmålar med vår vattenbaserade alkydemulsion Slipgrund V. Men om det av antikvariska skäl är föreskrivet att grundmålning skall göras med linoljefärg används vår Invändig Linoljefärg Grund.Hitta din närmaste återförsäljare

Engwall o. Claessons linoljefärg säljs av återförsäljare över hela Sverige. Hitta din närmaste återförsäljare för att få personlig hjälp med ditt val av linoljefärg, kulör, verktyg och tillbehör.

Dokument

  • Slipgrund V Produktblad
  • Invändig Linoljegrund Produktblad
  • Slipgrund V Målningsanvisningar

Inspiration

För ditt nästa projekt

Måla med linoljefärg inomhus

Linoljefärg ger en fantastisk känsla av tradition och kvalitet. Den har använts i hundratal år för dekoration och utsmyckning av kyrkor, herrgårdar och slott. Nu är det en färg som alla kan använda för att skapa den där känslan av ett ombonat hem som vi så gärna vill ha. Vår invändiga linoljefärg finns som Blank, Halvblank eller Matt och är avsedd för målning av tak, paneler, möbler, fönsteromfattningar och andra snickerier inomhus.

Måla på järn och plåt

Att måla plåttak med linoljefärg var vanligt förr. Då grundmålade man oftast med blymönja. Idag går det att välja mindre farliga grundfärg som fungerar väldigt bra ihop med vår linoljefärg. Oavsett om du målar hörnjärn på fönster, plåttak, fönsterbleck eller järnstaket. 

Måla med linoljefärg utomhus

Våra svenska hus har en lång färgtradition. Linoljefärgen kom till Sverige på 1600-talet och var då en exklusiv färg främst för kungar och adelsmän som gärna ville att deras hus av trä skulle likna hus av sten. Därför blev de klassiska pigmenten Ockra och Terra mycket populära. Idag vet vi att linoljefärg inte bara är vacker utan också skyddar trä på djupet mot fukt och röta. Och den är inte dyrare än andra, moderna färgtyper.

Penslar och Verktyg

Det är viktigt att man har bra verktyg när man målar med linoljefärg. En pensel som "håller" färgen bra och inte släpper borst gör stor skillnad för slutresultatet. Linoljefärg skall alltid målas med runda eller ovala penslar - eller med snedskuren borst för fönstermålning. Vi rekommenderar gärna handgjorda penslar från Gnesta Penseln - den kostar lite mer men som håller desto längre.