Grundmåla inomhus

Tidigare obehandlade eller renskrapade ytor skall alltid grundmålas med minst två strykningar grundfärg. Även tidigare målade ytor grundmålas med minst en strykning. Ytorna måste vara fria från damm och lösa partiklar. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Skölj noggrant med vatten. Andra, hårdare ytor måste slipas för att få vidhäftning samt provmålas.

Kvistar på nya snickerier målas först med ett lager shellack. Detta hindrar extraktivämnen från träet att tränga ut på ytan och orsaka problem med vidhäftning och kulör. Om underlaget behöver spacklas så använd linoljespackel innan vidare målning med linoljefärg. Var noga med att röra om väl från botten. 

Det viktiga är att ytan är slät och icke-sugande inför slutstrykning. Eftersom all oljefärg lätt sugs in i ett poröst underlag rekommenderar vi därför att man grundmålar med två strykningar på omålat eller spacklat underlag - annars kan det uppstå mattfläckar. Låt alltid grundfärgen genomhärda ordentligt innan övermålning.

Ur arbetsmiljösynpunkt rekommenderas att man grundmålar med vår vattenbaserade alkydemulsion Slipgrund V. Men om det av antikvariska skäl är föreskrivet att grundmålning skall göras med linoljefärg används vår Invändig Linoljefärg Grund.Hitta din närmaste återförsäljare

Engwall o. Claessons linoljefärg säljs av återförsäljare över hela Sverige. Hitta din närmaste återförsäljare för att få personlig hjälp med ditt val av linoljefärg, kulör, verktyg och tillbehör.

Dokument

  • Slipgrund V Produktblad
  • Slipgrund V Målningsanvisningar
  • Slipgrund V SDB
  • Invändig Linoljegrund Produktblad
  • Invändig Linoljegrund SDB

Inspiration

För ditt nästa projekt

Lär dig mer om Linoljefärg

Att måla med linoljefärg behöver inte vara krångligt eller svårt. Här samlar vi vanliga frågor och svar, tips om färgsättning och några korta filmer kring hur du praktiskt går tillväga.

För dig som är Målare, Föreskrivare eller Förvaltare

Här kan du som du som arbetar professionellt med vårt traditionella sortiment av linolje- och emulsionsfärger få hjälp med frågor om pågående eller kommande arbeten.

Penslar och verktyg

Verktygens kvalitet spelar stor roll när man målar med linoljefärg. Vi berättar vad du behöver tänka på i valet av pensel.

Måla på järn och plåt

Att måla plåttak med linoljefärg var vanligt förr. Då grundmålade man oftast med blymönja. Idag går det att välja mindre farliga grundfärg som fungerar väldigt bra ihop med vår linoljefärg. Oavsett om du målar hörnjärn på fönster, plåttak, fönsterbleck eller järnstaket.