Järn, plåt och puts

Linoljefärg används främst utomhus på ytor av trä, men kan också med fördel målas på andra material som puts, sten, plåt mm. På många kyrkor och andra kulturbyggnader runt om i landet hittar man linoljefärg på såväl tak som på kalkputsade väggar och järnstaket.

Målning på plåt och järn:
Ny plåt slipas (med ex. Scotch Brite) innan grundmålning för att avlägsna ev. fabrikslevererat lagerskydd. Den rengjorda ytan grundmålas med en för underlaget avsedd grundfärg och målas därefter två gånger med oförtunnad linoljefärg i tunna skikt. Vid fläckvis grundning välj om möjligt samma produkt som använts tidigare. Äldre tidigare målad ytor tvättas och slipas för att uppnå ett fast underlag. Slipa ner ev. färgkanter och grundmåla sedan med en penetrerande grundfärg.  Därefter påförs två strykningar med oförtunnad linoljefärg i tunna skikt.

Målning på puts och stuckatur:
Puts och stuckatur är porösa underlag och det är viktigt att ytan är mättad innan färdigstrykningen. Då puts är ett alkaliskt material, vilket inte är bra för oljefärg, är det viktigt att ytan är ordentligt ”karbonatiserad”, dvs. genomhärdad, och att pH-värdet inte är för högt. Kontrollera pH-värdet på ytan med ett pH-papper. Lämpligt pH-värde är 7 – det vill säga neutralt.

Stryk därefter linoljefärg i flera lager, förtunnad successivt med ca 40 %, 25 % och 15 %. Om ytan då är mättad och slät, färdigstryk med oförtunnad eller med 10 % förtunnad färg, beroende på ytans struktur.

Inspiration

För ditt nästa projekt

Lär dig mer om Linoljefärg

Att måla med linoljefärg behöver inte vara krångligt eller svårt. Här samlar vi vanliga frågor och svar, tips om färgsättning och några korta filmer kring hur du praktiskt går tillväga.

För dig som är Målare, Föreskrivare eller Förvaltare

Här kan du som du som arbetar professionellt med vårt traditionella sortiment av linolje- och emulsionsfärger få hjälp med frågor om pågående eller kommande arbeten.

Penslar och verktyg

Verktygens kvalitet spelar stor roll när man målar med linoljefärg. Vi berättar vad du behöver tänka på i valet av pensel.

Måla på järn och plåt

Att måla plåttak med linoljefärg var vanligt förr. Då grundmålade man oftast med blymönja. Idag går det att välja mindre farliga grundfärg som fungerar väldigt bra ihop med vår linoljefärg. Oavsett om du målar hörnjärn på fönster, plåttak, fönsterbleck eller järnstaket.