Järn, Plåt och Puts

Linoljefärg används främst utomhus på ytor av trä, men kan också med fördel målas på andra material som puts, sten, plåt mm. På många kyrkor och andra kulturbyggnader runt om i landet hittar man linoljefärg på såväl tak som på kalkputsade väggar och järnstaket.

Målning på plåt:
Ny plåt slipas (med ex. Scotch Brite) innan grundmålning för att avlägsna ev. fabrikslevererat lagerskydd. Den rengjorda ytan grundmålas med alkalisäker grundfärg – ex. Isotrol Grund - och målas därefter två gånger med oförtunnad linoljefärg i tunna skikt eller en strykning med ex. Isotrol Pansar och en strykning med oförtunnad linoljefärg.

Äldre tidigare målad plåt tvättas och slipas för att uppnå ett fast underlag. Slipa ner ev. färgkanter och grundmåla sedan med Isotrol grund. Därefter två strykningar med oförtunnad linoljefärg i tunna skikt - eller en strykning med Isotrol Pansar och en strykning med oförtunnad linoljefärg.

Läs mer om ISOTROL grundfärg HÄR. 

Målning på puts och stuckatur:
Puts och stuckatur är porösa underlag och det är viktigt att ytan är mättad innan färdigstrykningen. Då puts är ett alkaliskt materialen - vilket inte är bra för oljefärg - är det är därför viktigt att ytan är ordentligt ”karbonatiserad”, dvs. genomhärdad, och att pH-värdet inte är för högt. Kontrollera pH-värdet på ytan med ett pH-papper. Lämpligt pH-värde är 7 - vilket är neutralt, dvs varken surt eller basiskt.

Stryk därefter linoljefärg i flera lager förtunnad succesivt med ca 40 %, 25 % och 15 %. Om ytan då är mättad och slät, färdigstryk med oförtunnad eller med 10 % förtunnad färg beroende på ytans struktur.

Inspiration

För ditt nästa projekt

Måla med linoljefärg inomhus

Linoljefärg ger en fantastisk känsla av tradition och kvalitet. Den har använts i hundratal år för dekoration och utsmyckning av kyrkor, herrgårdar och slott. Nu är det en färg som alla kan använda för att skapa den där känslan av ett ombonat hem som vi så gärna vill ha. Vår invändiga linoljefärg finns som Blank, Halvblank eller Matt och är avsedd för målning av tak, paneler, möbler, fönsteromfattningar och andra snickerier inomhus.

Måla på järn och plåt

Att måla plåttak med linoljefärg var vanligt förr. Då grundmålade man oftast med blymönja. Idag går det att välja mindre farliga grundfärg som fungerar väldigt bra ihop med vår linoljefärg. Oavsett om du målar hörnjärn på fönster, plåttak, fönsterbleck eller järnstaket. 

Måla med linoljefärg utomhus

Våra svenska hus har en lång färgtradition. Linoljefärgen kom till Sverige på 1600-talet och var då en exklusiv färg främst för kungar och adelsmän som gärna ville att deras hus av trä skulle likna hus av sten. Därför blev de klassiska pigmenten Ockra och Terra mycket populära. Idag vet vi att linoljefärg inte bara är vacker utan också skyddar trä på djupet mot fukt och röta. Och den är inte dyrare än andra, moderna färgtyper.

Penslar och Verktyg

Det är viktigt att man har bra verktyg när man målar med linoljefärg. En pensel som "håller" färgen bra och inte släpper borst gör stor skillnad för slutresultatet. Linoljefärg skall alltid målas med runda eller ovala penslar - eller med snedskuren borst för fönstermålning. Vi rekommenderar gärna handgjorda penslar från Gnesta Penseln - den kostar lite mer men som håller desto längre.