Stora Nyckelvikens Gård i Nacka

Stora Nyckelviken är en vacker mindre herrgård intill Nyckelviken i Nacka kommun. Herrgården mittparti uppfördes i mitten av 1700-talet som sommar­nöje åt Herman Petersén – en av Ostindiska Kompaniets direktörer. Han lät även uppföra ett åttkantigt lusthus och började arbetet med att anlägga en trädgård.

På 1760-talet fick Stora Nyckelviken en ny ägare, Frankrikes ambassadör Louis Auguste le Tonellier de Breteuil. Han lät bygga ut huvudbyggnaden och dessutom en mindre flygelbyggnad som kom att kallas ”Biljarden”. Samtidigt anlades också den stora spegeldammen. Mot väst flankeras huvudbyggnaden av två äldre slamfärgsmålade flygelbyggnader. I den södra, som sannolikt är från 1600-talet, finns idag Nacka hembygdsmuseum. 

År 1944 förvärvades Stora Nyckelviken av Nacka kommun i syfte att ge kommuninvånarna ett eget fritidsområde. Idag drivs restaurang-, café- och konferensverksamhet i Stora Nyckelviken och här finns också en bondgård med vädurskaniner, fjällkossor och grisar. Här kan man också rida på Shetlandsponnys, grilla och köpa nyvärpta ägg.

Stora Nyckelviken är idag klassat som statligt byggnadsminne.

 

Det här har man gjort:

Herrgården genomgick en större renovering på 1990-talet och har sedan dess målats om vid två tillfällen. Vid den senaste renoveringen 2017 renskrapades såväl huvudbyggnaden som flygeln och målades därefter i tre skikt med linoljefärg från Engwall o. Classon. Fasaden målades i Riksantikvarieämbetets gula kulör 3A-94, medan dörrar, foder och fönsterluckor målades ljust grå i RAÄ 7A-318.

Inspiration

För ditt nästa projekt

Lär dig mer om linoljefärg

Att måla med linoljefärg behöver inte vara krångligt eller svårt. Här samlar vi vanliga frågor och svar, tips om färgsättning och några korta filmer kring hur du praktiskt går tillväga.

För dig som är målare, föreskrivare eller förvaltare

Här kan du som du som arbetar professionellt med vårt traditionella sortiment av linolje- och emulsionsfärger få hjälp med frågor om pågående eller kommande arbeten.

Penslar och verktyg

Verktygens kvalitet spelar stor roll när man målar med linoljefärg. Vi berättar vad du behöver tänka på i valet av pensel.

Måla på järn och plåt

Att måla plåttak med linoljefärg var vanligt förr. Då grundmålade man oftast med blymönja. Idag går det att välja mindre farliga grundfärg som fungerar väldigt bra ihop med vår linoljefärg. Oavsett om du målar hörnjärn på fönster, plåttak, fönsterbleck eller järnstaket.