Stora Nyckelvikens Gård i Nacka

Stora Nyckelviken är en vacker mindre herrgård intill Nyckelviken i Nacka kommun. Herrgården mittparti uppfördes i mitten av 1700-talet som sommar­nöje åt Herman Petersén – en av Ostindiska Kompaniets direktörer. Han lät även uppföra ett åttkantigt lusthus och började arbetet med att anlägga en trädgård.

På 1760-talet fick Stora Nyckelviken en ny ägare, Frankrikes ambassadör Louis Auguste le Tonellier de Breteuil. Han lät bygga ut huvudbyggnaden och dessutom en mindre flygelbyggnad som kom att kallas ”Biljarden”. Samtidigt anlades också den stora spegeldammen. Mot väst flankeras huvudbyggnaden av två äldre slamfärgsmålade flygelbyggnader. I den södra, som sannolikt är från 1600-talet, finns idag Nacka hembygdsmuseum. 

År 1944 förvärvades Stora Nyckelviken av Nacka kommun i syfte att ge kommuninvånarna ett eget fritidsområde. Idag drivs restaurang-, café- och konferensverksamhet i Stora Nyckelviken och här finns också en bondgård med vädurskaniner, fjällkossor och grisar. Här kan man också rida på Shetlandsponnys, grilla och köpa nyvärpta ägg.

Stora Nyckelviken är idag klassat som statligt byggnadsminne.

 

Det här har man gjort:

Herrgården genomgick en större renovering på 1990-talet och har sedan dess målats om vid två tillfällen. Vid den senaste renoveringen 2017 renskrapades såväl huvudbyggnaden som flygeln och målades därefter i tre skikt med linoljefärg från Engwall o. Classon. Fasaden målades i Riksantikvarieämbetets gula kulör 3A-94, medan dörrar, foder och fönsterluckor målades ljust grå i RAÄ 7A-318.

Inspiration

För ditt nästa projekt

Måla med linoljefärg inomhus

Linoljefärg ger en fantastisk känsla av tradition och kvalitet. Den har använts i hundratal år för dekoration och utsmyckning av kyrkor, herrgårdar och slott. Nu är det en färg som alla kan använda för att skapa den där känslan av ett ombonat hem som vi så gärna vill ha. Vår invändiga linoljefärg finns som Blank, Halvblank eller Matt och är avsedd för målning av tak, paneler, möbler, fönsteromfattningar och andra snickerier inomhus.

Måla på järn och plåt

Att måla plåttak med linoljefärg var vanligt förr. Då grundmålade man oftast med blymönja. Idag går det att välja mindre farliga grundfärg som fungerar väldigt bra ihop med vår linoljefärg. Oavsett om du målar hörnjärn på fönster, plåttak, fönsterbleck eller järnstaket. 

Måla med linoljefärg utomhus

Våra svenska hus har en lång färgtradition. Linoljefärgen kom till Sverige på 1600-talet och var då en exklusiv färg främst för kungar och adelsmän som gärna ville att deras hus av trä skulle likna hus av sten. Därför blev de klassiska pigmenten Ockra och Terra mycket populära. Idag vet vi att linoljefärg inte bara är vacker utan också skyddar trä på djupet mot fukt och röta. Och den är inte dyrare än andra, moderna färgtyper.

Penslar och Verktyg

Det är viktigt att man har bra verktyg när man målar med linoljefärg. En pensel som "håller" färgen bra och inte släpper borst gör stor skillnad för slutresultatet. Linoljefärg skall alltid målas med runda eller ovala penslar - eller med snedskuren borst för fönstermålning. Vi rekommenderar gärna handgjorda penslar från Gnesta Penseln - den kostar lite mer men som håller desto längre.