Utvändig Linoljegrund

När du ska måla fönsterbågar eller andra trädetaljer inomhus i verkstad är det rekommenderat att måla helt lösningsmedelsfritt. Då finns vår Utvändiga Linoljegrund som är gjord på rå och kokt linolja och som alltid målas utan spädning.

Fönsterbågar är ett av husets mest utsatta detaljer. Det är viktigt att bågen skyddas mot röta och då är linoljefärg det alternativ som visat sig ge det absolut bästa skyddet. Då fönsterunderhåll till största delen utförs inomhus i verkstad är det rekommenderat att måla helt lösningsmedelsfritt. Vår Utvändiga Linoljegrund innehåller fungicider och är uppbyggd på både rå och kokt linolja för att ge bästa möjliga penetration och målningsegenskaper. 

Måla såväl kittfals som trärena ytor med ett lager Utvändig Linoljegrund och måla därefter två strykningar med ospädd linoljefärg. Måla ut färgen i tunna skikt och låt den torka ordentligt mellan strykningarna för att undvika blåsbildning och skrynkling.

Dokument

  • Utv. Linoljegrund
  • SDB Linoljegrund

Inspiration

För ditt nästa projekt

Lär dig mer om linoljefärg

Att måla med linoljefärg behöver inte vara krångligt eller svårt. Här samlar vi vanliga frågor och svar, tips om färgsättning och några korta filmer kring hur du praktiskt går tillväga.

För dig som är målare, föreskrivare eller förvaltare

Här kan du som du som arbetar professionellt med vårt traditionella sortiment av linolje- och emulsionsfärger få hjälp med frågor om pågående eller kommande arbeten.

Penslar och verktyg

Verktygens kvalitet spelar stor roll när man målar med linoljefärg. Vi berättar vad du behöver tänka på i valet av pensel.

Måla på järn och plåt

Att måla plåttak med linoljefärg var vanligt förr. Då grundmålade man oftast med blymönja. Idag går det att välja mindre farliga grundfärg som fungerar väldigt bra ihop med vår linoljefärg. Oavsett om du målar hörnjärn på fönster, plåttak, fönsterbleck eller järnstaket.