Vanliga frågor om linoljefärg

Här hittar du lite snabba svar på vanliga frågor om att måla med linoljefärg. Du kan läsa mer under de olika rubrikerna här på vår hemsida. Har du andra frågor är du välkommen att maila in dem på info@eoc.seVad är det som är så bra med linoljefärg?


Linoljefärg är en naturlig färg som görs på linolja – ett förnyelsebart bindemedel som tränger in, fyller ut och torkar i träets porer och därför skyddar din fasad mot fuktinträngning och röta. Så även med tiden, när de yttre färgskikten kritar bort, har du ett bra rötskydd kvar i panelen på lång sikt. Till skillnad mot moderna färgtypers helt täta färgskikt så kan fukt som trängt igenom det yttre färgskikten också ta sig ut samma väg.

Linoljefärg flagar inte – den kritar. Kritningen innebär att linoljan bryts ner av solens UV-strålning vilket gör att det yttre färgskiktet, som ofta kallas offerskikt, pulveriseras och så småningom regnar bort. Det innebär i sin tur att glansen avtar med färgskiktets ålder och att kulören bleknar när pigmenten friläggs. Men linoljefärgens åldrande är i de flesta fall ett vackert åldrande, och kritningen gör underhållet enkelt. Om färgen är rätt applicerad från början borstar man bara bort pulvriseringen och tvättar av ytan med en målartvätt – och målar sen ett eller två skikt beroende på hur långt kritningen fortgått.

Läs alltid våra målningsanvisningar innan du börjar måla så att du får det resultat som du önskar.

Två av linoljans stora fördelar:

 • linoljan tränger in i träet och skyddar mot fukt och röta
 • linoljefärg kritar i stället för att flaga vilket ger ett vackert åldrande och gör underhållet enkelt

Vad ska jag tänka på om jag vill anlita en målare som ska göra jobbet?


Börja med att ta referenser av de målare du kontaktar. Det är viktigt att du anlitar en målare som har dokumenterad erfarenhet av att måla med linoljefärg. Att måleriet har haft sådana uppdrag är inte alltid tillräckligt – målaren som utför jobbet ska också ha egen erfarenhet. Risken är annars att du får svårt att reklamera ett mindre lyckat arbete som kan kosta mycket möda och pengar att rätta till. Se till att din offert tar hänsyn till torktiden och det överenskomna antalet strykningar – och kom överens om hur man kommer att hanterar ev. korrigeringar av ev. blåsor/skrynklor/rinningar redan innan jobbet påbörjas.

Tänk på det här om du ska anlita en målare som ska göra jobbet:

 • se till att offerten tar hänsyn till torktiden och överenskommet antal strykningar
 • diskutera ev. korrigeringar innan jobbet påbörjas (blåsor/skrynkel/rinningar etc.)
 • var noga med att ta referenser – inte bara på företaget utan också på den målare som ska utföra jobbet
Var kan jag måla med linoljefärg?


Du kan måla med linoljefärg både utomhus och inomhus. Utomhus har färgen både en skyddande och estetisk uppgift och kan målas på trä, puts, plåt – och sten! Inomhus är det mest en estetisk eller antikvarisk fråga. Med vårt invändiga målningssystem kan du måla på i princip alla underlag; trä, puts, gips, tapet eller andra material som man kan möta inomhus. 

Då linoljefärg har betydligt längre torktid än vattenburna färger kan man med fördel använda vår emulsionsfärg gjord på linolja, vatten och såpa för invändig målning av väggar och tak. Det är ett lättmålat och vackert alternativ till vår Matta Linoljefärg. Tänk på att all linoljefärg gulnar inomhus - pga av för lite solljus - varför den bör brytas något med svart eller Grön Umbra för att det inte ska märkas så mycket.

Underlag som passar för linoljefärg:

 • linoljefärg passar både utomhus och inomhus
 • utomhusfärg kan målas på trä, puts, plåt och sten
 • inomhusfärg kan målas på trä, puts, gips, tapet eller andra vanliga material för ytskikt
 • linoljefärg kan målas på i princip alla underlag, utom på plast-/akrylatfärgsmålade ytor

Vad ska jag tänka på när jag planerar att måla med linoljefärg?


Bra väder är alltid viktigt vid all utomhusmålning. Bästa målningssäsongen är maj – augusti, men beroende på väderförhållandena kan man dra bort eller lägga till några veckor. Dygnstemperaturen bör helst ligga över 10 grader, men det viktiga är att undvika regn, kraftig dagg och stark sol. Tänk på att det tar längre tid att för linoljefärg att torka än för en plastfärg. Varje färgskikt ska inte bara hunnit bli yttorr utan genomtorr innan nästa skikt målas. Så se till att du sätter av tillräckligt med tid för målning och tork – och täck gärna in fasaden som ska målas med ett enkelt väderskydd om det är möjligt. Då slipper du dessutom insekter som annars riskerar att fastna i den våta färgen. Vi säger att underlagets fuktkvot inte får överstiga 16 %. Det finns särskilda fuktmätare att låna i bygghandeln, men tänk på att gammalt virke oftast är betydligt torrare än så om det inte legat ute utan regnskydd. Målar du på fuktigt eller vått virke så kan linoljan inte tränga in i virket och du riskerar att få både färgsläpp och blåsor.

Tänk på det här innan du målar:

 • vädret är alltid viktigt vid utomhusmålning – undvik regn och stark sol
 • underlagets fuktkvot får inte överstiga 16%
 • då det tar lite längre tid att för linoljefärg att torka än för plastfärg är det viktigt att man planerar för det om man ska måla mer än ett färgskikt

Vilket förarbete bör jag göra innan jag börjar måla?


All linoljefärg kritar med åren. Börja därför alltid med att borsta bort all gammal kritad färg, skrapa sen bort all löst sittande färg så att du får ett ”fast underlag” att måla på. Den nya färgen sitter ju aldrig bättre än den färg den målas på.

Tvätta sen ytorna med en lämplig målartvätt och skölj noga. Målartvätt har ofta ett pH-värde runt 10 för att fungera bra - vilket dock inte är bra för linoljefärg på sikt. Skölj därför av målartvätten med rent vatten och låt ytan torka ordentligt innan du tar fram penslarna. Har du algpåväxt på fasaden så tvätta med en ”Alg & Mögeltvätt”.

Ruttet trä går inte att ”måla friskt”. Byt därför alltid ut dåligt trä i t.ex. fönstrens bottenstycken, offerbrädor eller andra utsatta partier. Grå-trä – som uppkommer om ytan stått omålad länge – ska man heller inte måla på. Slipa bort allt grå-trä innan du börjar måla.

Viktigt förarbete innan du börjar måla:

 • börja med att borsta bort all gammal kritad färg
 • skrapa sen bort ev. lös sittande färg
 • tvätta ytorna med lämplig målartvätt och skölj noga
 • byt ut dåligt trä (t.ex: bottenstycken, överliggare mfl utsatta delar)

Vilka verktyg och penslar ska jag använda?Linoljefärg ska alltid målas tunt. Därför är det viktigt att man alltid målar med pensel - använd aldrig roller eller spruta då det då riskerar att bli alltför tjocka färgskikt som inte genomtorkar som de ska.

Till fasadmålning ska man använd runda eller halvrunda penslar av god kvalitet som håller färgen bra. Du kan förvara dem i vatten på natten medan du målar men gör sen ren dem noga i linolja, lacknafta eller linoljesåpa och skölj dem sedan i ljummet vatten så håller de väldigt länge. En pensel ska förvaras liggande eller hängande – aldrig stående i burk. 

Använd en rund eller snedskuren pensel när du målar fönsterbågar. Då kommer du också åt att måla kittfalsen utan att kladda. Målar du paneler och lister inomhus kan du applicera färgen med en rund eller oval pensel och sedan stryka ut den med en bredare pensel för att få den jämna, utflutna ytan man gärna vill ha.

Att tänka på när du väljer verktyg:

 • linoljefärg ska alltid målas med pensel - använd inte roller eller spruta
 • använd runda eller halvrunda penslar till fasad
 • använd rund eller snedskuren pensel till fönsterbågar

Hur många strykningar ska jag ha?


Omålade eller helt renskrapade ytor målas alltid med tre strykningar:
- Den första grundmålningen görs med utspädd färg (20-40 % lågaromatisk alifatnafta beroende på underlag och erfarenhet) för att få bra inträngning och ge kommande skikt bra vidhäftning.
- Mellanstrykningen görs med hälften så mycket spädning (10 – 20 % alifatnafta) efter 36-48 timmar. Har det varit kallt, regn eller kraftig dagg så låt färgen torka ytterligare.
- Slutstrykningen görs alltid med ospädd färg. 

Notera att 1 liter färg ska räcka till 12-15 kvm beroende på hur mycket underlaget suger. ”Arbeta” in färgen i underlaget snarare än att bara ”lägga på den” – som man gör med moderna plastfärger. Ytor som kritat ner målas med en eller två strykningar beroende på hur långt kritning gått och tidigare färgskikts allmänna skick. Om ytan fläckvis skrapats trären grundmålas dessa partier med spädd färg innan hela ytan målas.

Att tänka på när du funderar kring antal strykningar:

 • nya och renskrapade ytor målas alltid med tre strykningar
 • ytor som kritat ner målas med en eller två strykningar beroende på hur långt kritning gått och tidigare färgskikts allmänna skick
 • tänk på att varje extra skikt förlänger tiden till nästa ommålning

Vad är viktigt att tänka på när jag målar med linoljefärg?


 • linoljefärg ska alltid målas tunt och arbetas in i underlaget
 • låt varje färgskikt torka ordentligt – minst 36-48 timmar
Vad gör jag med kvistar i panelen?


Kvistar är en naturlig del av ett träd. Men de har en mindre trevlig egenskap i att ”blöda” kåda under lång tid. Inomhus brukar man därför schellackera dem innan man målar. Använd då alltid äkta schellack – inte den plastbaserade kvistlacken – när du målar med linoljefärg.

Utomhus blir det lite annorlunda. Man kan inte använda schellack utomhus – då kan färgen inte penetrera underlaget och flagar därför av efter ett tag. Du kan slipa kvisten lite extra och grundmåla den en extra gång innan hela partiet grundmålas. Men det finns alltid risk att de blöder igenom färgen och man ser dem igen efter ett antal år – lite beroende på vilken kulör man målat huset i. Då får man måla igen, eller leva med dem tills det är dags att måla hela huset igen.

Tips när du har kvistar i panelen:

 • kvistar kan ”blöda” under lång tid. Inomhus brukar man därför schellackera dem innan man målar. Men använd då alltid äkta schellack – inte den billigare plastbaserade kvistlacken – när du målar med linoljefärg.
 • använd inte schellack utomhus – färgen kan då inte penetrera underlaget och kan därför flaga efter ett tag
Det finns sprickor i den utvändiga panelen – vad gör jag?


I moderna hus det är självklart att man alltid spacklar upp alla ytor innan man målar – oavsett om det är inomhus eller utomhus. Men förr i tiden var sprickor i en utvändig panel inget man brydde sig så mycket om. Ett skäl att fortsätta tänka så är att spackel alltid har en tendens att torka och ramla ur. Plastfärg bildar en tät och segare färgfilm som kan hålla inne spacklet – medan linoljeoljefärgen följer med när spacklet faller ur. 

Har du en utvändig hyvlad panel eller foder med sprickor max 2-3 mm kan du fylla igen dem med linoljekitt. Måla först igen sprickan med färg och måla sen alltid kittet innan det har börjat torka. Större skador målar man igen - eller trälagar. En fasadpanel som slitits av tidens tand är dessutom vacker – många gånger vackrare än den helt nya och släta panelen.

Att tänka på vid sprickor i panelen:

 • har du utvändig hyvlad panel eller foder med sprickor max 2 mm kan du spackla med linoljekitt. Måla då alltid kittet ”vått-i-vått”.
 • större sprickor kan du måla igen – eller trä-laga innan målning.
Varför torkar färgen långsamt?


Modern färg torkar genom att vattnet dunstar bort. Linoljefärg torkar i en kemisk process med hjälp av luftens syre. Den torkprocessen pågår i princip så länge färgen sitter på väggen – varför riktigt gammal linoljefärg spricker upp i ett krokodilskinnsmönster med tiden. 

Utomhus är tillgången på syre sällan ett problem – men inomhus kan färgen ta överraskande lång tid att torka. Om man t.ex. stänger dörren till ett nymålat rum kan syret ta slut och torkprocessen helt avstanna. Öppna istället dörrar och fönster och ställ gärna in en fläkt om torkprocessen tar lång tid.

Linoljefärg som målats för tjockt (gäller såväl inomhus som utomhus) riskerar att skinn-torka, vilket innebär att ytskiktet torkar innan de inre färglagren fått tillräckligt med syre för att torkprocessen skall komma igång. Då kan det ta väldigt lång tid innan de inre färgskikten torkat vilket innebär stor risk för blåsor och skrynklor. Har man målat för tjockt får man antingen ge sig till tåls eller ta bort färgen och börja om.

Att tänka på när det gäller torktider:

 • linoljefärg torkar i en kemisk process med hjälp av luftens syre. Öppna dörrar och fönster och ställ gärna in en fläkt om torkprocessen tar lång tid.
 • om färgen målats för tjockt finns risk för skinn-tork, dvs. att ytskiktet torkar innan de inre färglagren fått tillräckligt med syre för att torkprocessen skall komma igång. 
Varför blir färgen flammig?


Linoljemolekylerna är väldigt små. Betydligt mindre än träets porer vilket innebär att de har alla möjligheter att suga in i underlaget. Suger då underlaget ojämnt – antingen med anledning av materialets beskaffenhet eller att grundmålningen inte är heltäckande – riskerar färgen att suga in ojämnt i sitt underlag vilket innebär att slutresultatet blir flammigt. Att bara måla ytterligare linoljefärgslager kommer bara att hjälpa om du väntar tillräckligt länge så att linoljefärgen verkligen genomhärdat. Grundmåla därför alltid med en grundfärg som ger ett icke-sugande underlag för linoljefärgen.

Flammigheten kan också bero på att färgskiktet målas ojämnt tjockt. Då kommer de partier där färgen är tjockare att upplevas som blankare till en början. Den flammigheten kommer dock att jämnas ut allt eftersom färgen genomhärdar.

Att tänka på för att få ett jämnt resultat:

 • linolja tar alla möjligheter att suga in i underlaget. Om underlaget suger ojämnt riskerar slutresultatet att bli flammigt.
 • om färgskiktet målas ojämnt tjockt kommer de partier där färgen är tjockare att upplevas som blankare till en början.
 • är slutresultatet flammigt så låt det ”sätta sig” ett par månader innan du lägger på ett nytt toppskikt. Dels mattas all linoljefärg ned med tiden, dels hinner linoljan härda och hindrar på så sätt fortsatt insugning. Annars finns risk för att flammigheten består.
Varför blir färgen rynkig?


Linoljefärg ska målas tunt. Om färgen målas för tjockt kan den yttorka – dvs att de yttre färgskikten hinner torka för mycket innan torkprocessen kommer igång i de inre skikten. Då finns risk för att det uppstår s.k. linoljeblåsor när solen värmer upp färgen, eller att färgen blir skrynklig efter ett tag. 

Dessa problem kan också uppstå om man har haft för bråttom att måla nästa skikt så det underliggande färgskiktet inte har hunnit torkat tillräckligt. En annan anledning till linoljeblåsor kan vara att man målat på smutsigt, för fett eller fuktigt underlag. Skrapa bort blåsor och skrynklingar och låt dem torka ut ordentligt innan du bättringsmålar.

Orsaker till att färgen blir rynkig:

 • om färgen är för tjockt målad yttorkar den och kan då bli rynkig
 • man har haft för bråttom att måla nästa skikt varför det underliggande färgskiktet inte har torkat ordentligt
Varför blir det blåsor i färgen när den känns torr?


 • för tjockt målad färg gör att ytskiktet torkat innan de inre färgskikten genomtorkat
 • man har målat på smutsigt, för fett eller fuktigt underlag
Varför kritar linoljefärg?


Linolja är ett naturligt förnyelsebart bindemedel. Det bryts naturligt ner av solens UV-ljus och bildar då ett pulver som så småningom regnar bort. Vi använder en s.k. linstandolja i vår utvändiga färg som kokas vid en dubbelt så hög temperatur som den vanliga kokta linoljan. Den bildar ett lite blankare och motståndskraftigare ytskikt och står därför längre emot nedbrytning och kritning än såväl den råa och kokta linoljan.

Så åldras linoljefärg:

 • linoljan bryts naturligt ner av UV-ljuset och bildar ett pulver som regnar bort
 • standolja kokas vid en högre temperatur än den vanliga kokta linoljan och står därför längre emot nedbrytning än såväl rå och kokt linolja
 • då linoljan bryts ner av UV-ljuset så har den olika hållbarhet beroende på väderstreck
Vad gör jag om det bli svarta prickar på färgen?


Har du svarta prickar på färgen så är det antingen smuts från luften eller algpåväxt. Algpåväxt uppstår oftast i miljöer med förhöjd fukthalt – som på husets norrsida där solen inte värmer eller där mycket växtlighet håller kvar fukten runt huset. Tvätta då de angripna ytorna med alg- och mögeltvätt och skölj sen med rent vatten.

Kontrollera först:

 • är det bara smuts? – tvätta med pH-neutralt tvättmedel och skölj med vatten
 • är det påväxt? – tvätta med alg- och mögeltvätt och skölj noga med vatten
När är det dags att måla om?


Då linoljan tränger djupt in i trä och därför skyddar underlaget mot fukt och röta är det ofta en estetisk fråga rörande när man vill måla om sitt hus. Inomhus kan linoljefärgen hålla i så länge huset står, men utomhus bryter solens UV-ljus ner färgen genom s.k. kritning. När kritningen tagit med sig det yttersta färgskiktet – kallat offerskikt – kan det räcka med en strykning med ny färg. Väntar man tills även mellanstrykningen kritat bort behövs två nya färgskikt.

Om färgen spruckit upp i sitt karakteristiska krokodilskinns-mönster är det dags att ta bort så mycket som möjligt av kvarvarande färg och grundmåla alla trärena ytor innan man målar två nya färgskikt.

Att tänka på när det är dags att måla om:

 • när kritningen tagit offerskiktet, dvs det yttersta färgskiktet, kan det räcka med en strykning
 • när kritningen tagit sig ner grundfärgen, dvs även mellanstrykningen, bör man måla två strykningar
 • när färgen spruckit upp i sitt karakteristiska krokodilskinns-mönster är det dags att ta bort så mycket som möjligt och grundmåla alla trärena ytor och därefter två strykningar


Har du fler frågor? Mejla oss!


Inspiration

För ditt nästa projekt

Lär dig mer om linoljefärg

Att måla med linoljefärg behöver inte vara krångligt eller svårt. Här samlar vi vanliga frågor och svar, tips om färgsättning och några korta filmer kring hur du praktiskt går tillväga.

För dig som är målare, föreskrivare eller förvaltare

Här kan du som du som arbetar professionellt med vårt traditionella sortiment av linolje- och emulsionsfärger få hjälp med frågor om pågående eller kommande arbeten.

Penslar och verktyg

Verktygens kvalitet spelar stor roll när man målar med linoljefärg. Vi berättar vad du behöver tänka på i valet av pensel.

Måla på järn och plåt

Att måla plåttak med linoljefärg var vanligt förr. Då grundmålade man oftast med blymönja. Idag går det att välja mindre farliga grundfärg som fungerar väldigt bra ihop med vår linoljefärg. Oavsett om du målar hörnjärn på fönster, plåttak, fönsterbleck eller järnstaket.